چند مدل از تزئین غذا با سبزیجات بگذارید ؟

+1 امتیاز

چند مدل از تزئین غذا با سبزیجات بگذارید ؟

سوال شده فروردین 14, 1390 در سفره آرایی بوسیله ی tara

2 پاسخ

0 امتیاز

این چند مدل عکس برای تزئین غذا

http://www.akairan.com/images2/sofreh-araii/creativefood8.jpg

پاسخ داده شده فروردین 14, 1390 بوسیله ی nazi
0 امتیاز

 

چند مدل تزئین غذا با خیار

 

http://www.akairan.com/images2/sofreh-araii/saladkalbas/saladekalbas-aka1.jpg

http://www.akairan.com/images2/sofreh-araii/Kkhiar/5.jpg

پاسخ داده شده فروردین 14, 1390 بوسیله ی admin

http://banoofa.com/wp-content/uploads/2014/06/uc_13831.jpg

...